Geplaatst op Geef een reactie

Autonome kunst

Wat is dat autonoom werk? Autonoom werken voor een kunstenaar is de ultieme kans om te laten zien wie je bent. Maar het helpt wel als je een stukje muur ter beschikking krijgt of een ruimte.

Zo werd ik gevraagd om een kunstwerk te plaatsen voor de (her)opening van de Wittenberg. Ze gaan verder als retraite centrum.

En ze lieten me de gang zien waar het kunstwerk of de kunstwerken mochten komen. Mijn brein ging meteen aan de slag. En als eerste concept kwam de foto die boven aan dit bericht staat.

Het leek mij een enorm intense ervaring om hier door te lopen. Het idee erachter was dat het een gang van verandering zou zijn van wedergeboorte. Uit de wortels zullen vruchten voortbrengen. Het rood staat voor scharlaken rood en bloed van Jezus. Een echte monastieke ervaring. Maar helaas… te kort dag te veel gedoe. En geen budget. En die dingen zijn funest voor autonoom werk. Veranderen door te luisteren. Terug naar de bron. Maar niet navelstaren (ja, daar komt dat woord vandaan zie verklaring hieronder). Oud en nieuw gemixt:

Hesychasm – stilte

2019

In dit werk is gezocht naar de spanning van oude rituelen en de hedendaagse maatschappij. We leven in een razendsnelle wereld, waar stilstaan geen optie is. Geen tijd om te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Deze gebedskrans staat symbool voor het “Heer, ik luister ”, de oren laten ons bij elk gebed, bewust worden dat we niet ons mond moeten gebruiken maar onze oren. Luisteren naar de stilte. Het werk bevat 33 oren welke symbool staan voor de 33 jaren dat Jezus op aarde was. De drie draden zijn van schapenwol. Dit verwijst naar mensen als schapen, die de stem moeten verstaan van de Herder. Drie draden, wijst hier op het drievoudig snoer genoemd in Prediker. De titel van het werk wijst naar het hesychasme. Monniken wijdden zich aan de absolute stilte om de onrust van de tijd te ontvluchten. Het ging om een gebedstechniek waardoor men het goddelijk licht in zichzelf kon waarnemen en innerlijke en uiterlijke rust kon verkrijgen. In eenzame afzondering moest de hesychast – in neergehurkte houding met zijn kin op zijn borst gesteund en zijn blik op zijn navel gericht – het gebed tot Jezus opzeggen: ‘Heer Jezus Christus, zoon van God, wees mij genadig!’, waarbij hij elke keer zijn adem moest inhouden totdat hij zijn gebed had uitgesproken. Zo maakte zich langzamerhand een gevoel van onuitsprekelijke gelukzaligheid meester van de biddende monnik.

Hesychasm – stilte-silence

2019

In this work I searched for a bridge or tension between old rituals and the contemporary society. We live in a fast world, where being still is not an option. No time to listen to what God has to say to us. This prayer chain symbolizes the prayer “Lord, I listen”, the ears make us aware in each prayer that we should not use our mouth but our ears. Listening to the silence. The work contains 33 ears which represent the 33 years that Jesus was on earth. The three threads are made of sheep’s wool. This refers to people as sheep, who must understand the voice of the Sheppard. Three wires, here refers to the triple cord mentioned in Ecclesiastes. The title of the work points to hesychasm. Monks dedicated themselves to the absolute silence to escape the turmoil of time. It was a prayer technique through which one could perceive the divine light within oneself and obtain inner and outer peace. In solitary isolation, the Hesychast – in a squat position with his chin resting on his chest and his gaze fixed on his navel – had to say the prayer to Jesus: “Lord Jesus Christ, son of God, have mercy on me!” hold his breath until he had finished his prayer. Thus a feeling of unspeakable bliss gradually took hold of the praying monk.

Geplaatst op Geef een reactie

Potten draaien

Eigenlijk zou ik elke dag even moeten potten draaien. Maar ik kom er niet toe. Twee stichtingen waar ik momenteel actief voor ben en de gewone dagelijkse taken… maar vandaag heb ik weer een uitdaging aangepakt. Een gesloten vorm draaien en daar dan een potje van maken. Wil je weten hoe dat eruit ziet? Klik dan de videootjes aan (hopelijk werkt het, anders kijk je op mijn Instagram).

Geplaatst op Geef een reactie

Pay it forward mensen!

“Pay it forward workshop”  Een tijdje geleden kwam een vriend van mij met een paar stekjes van de bryophyllum (Kalanchoë pinnata). Op de potjes had hij een mooie bemoedigende bijbeltekst gezet. De naam Bryophyllum, uit het Griekse bryein (ontspruiten) en phyllon (blad) en de Nederlandse naam “broedblad” verwijzen allebei naar de bijzonderheid, dat de plant massaal ‘broedknoppen’ ontwikkelt in de inkepingen aan de bladranden, waaruit dan nieuwe plantjes ontstaan. 

De plant vermenigvuldigt zich heel snel.  Dus nu wil ik uitdelen! Even ter verduidelijking, als je met de workshop meedoet krijg je een plantje, zolang de voorraad strekt! Tijdelijk is de workshop deze maand in prijs verlaagd!

https://www.ledelay.com/product/pay-it-forward-pot-draaien/ vergeet niet je plekje te reserveren, als je voor 1 juni betaald is het met korting!

Geplaatst op Geef een reactie

Draaien, glazuren, bakken

Een hele korte update. Want ik ben druk aan het leren draaien. Ik denk erover om de website in het Nederlands te maken. De blogs waren het toch ook al. Uiteraard blijft er ook een Engelse versie.

Mijn eerste draaiwerken zijn geglazuurd!

En trots op mijn pleegdochter die mee op les ging😁

Kijk wat zij voor prachtigs heeft gemaakt:

De volgende werken zijn met eigen glazuur en eigen maak uiteraard!

Geplaatst op 4 Reacties

Ernstig ongeluk door dronken automobilist, gewond afgevoerd.

Gelukkig eindigen wij niet in de krant met een memoriam. Zaterdagochtend vroeg, half acht, reden we net voorbij Brussel. Op weg naar Zuid Frankrijk om nog twee weken na-zomervakantie te vieren. Even het werk aan de kant geschoven. De keramiekoven stond vol maar zou ik pas weer bij thuiskomst aanzetten. 

Plotseling voelden we een schok en op dat moment schoot de caravan los van de trekhaak, schoof zo drie rijstroken over naar de binnenberm.  Ik gilde: “o God, o God, o God”. Als een wonder konden wij rustig stoppen. 

Manlief stapte meteen uit om te kijken wat er aan de hand was. Er bleek een auto met volle snelheid zo de caravan ingereden te zijn. Ik belde 112. Op het moment dat ik uitstapte en de caravan zag die helemaal uit elkaar gerukt was moest ik enorm huilen, ik stond te shaken. Onze spullen lagen overal op de snelweg. Op het moment van het ongeluk was het wonder boven wonder heel stil. Geen ander verkeer heeft hinder gehad. Maar direct daarna raasde het verkeer weer door. 

De verder details zal ik jullie besparen. Van het geregel. De Franstalige politie, die voor ons een Nederlandstalige agent opzochten. Het wachten en wachten…. En het lied wat in mij op kwam was: “De Heer is mijn huis”. Luister eens naar die tekst….

Niet de caravan is ons huis maar de Heer zelf. En serieus, die ochtend hebben engelen van de Allerhoogste hun werk goed gedaan. 

En natuurlijk zijn we verdrietig dat we nu niet in de caravan in Frankrijk bivakkeren. En natuurlijk verdrietig wat er is gebeurd. Het leven is kwetsbaar. Maar ik adem nog en mijn lieverd ook. Maandag verzekeringdingen afhandelen. Diegene die op ons huis zou passen 14 dagen lang vindt het vast ook leuk als we nog weggaan. Hopelijk kan dat nog. Ik moest dit even delen met jullie. 

Lieve giften, bemoedigingen van welke aard dan ook zijn van harte welkom. We komen hier wel weer overheen. We merken nu al zoveel liefde van mensen en gebed van andere christenen. Daarvoor dank! 

Opwekking 761 – De Heer is ons huis:

Zijn grootheid torent uit
boven alles wat wij bouwen.
Zijn liefde gaat veel dieper
dan elk ander fundament.
De muren van zijn trouw
zijn niet omver te halen.
Als alles is vergaan
wonen wij in Hem.

-Refrein-
(Want) de Heer is ons huis.
In Hem zijn wij veilig.
Van Hem gaan wij uit.
Thuis in zijn trouw,
beschut door zijn waarheid,
Hij is ons huis.

De Heer is ons huis.

De wanden zijn bekleed
met de luister van zijn schoonheid.
Zijn heil vervult de kamers
waarin wij geborgen zijn.
De wijsheid van zijn Woord
schijnt als helder licht door duister.
Genade is een deur
die altijd openstaat.

-Refrein 2x-

De Heer is ons huis,
en onder ons zijn eeuwige armen.
De vaste grond waarop wij staan, -3x-
machtige rots.
Machtige rots.

-Refrein 2x-

Hij is ons huis.