Dit is een (levens)verhaal…

Dit verhaal begint met een plant. De plant was een vrucht die gegeten kon worden. Maar er is voor gekozen hem te laten staan en te laten bloeien. Zodat er nieuw zaad zou komen voor nieuwe planten. Geboren om dood te gaan. De oude plant is voeding voor de bodem. Het zaad?

Zaad en selectie

Het zaad verzamelt Hij met liefde. Sommige zaden hebben schimmel en keurt Hij af. Sommige zaaddozen bevatten niets of slecht zaad. Sommige kleine zaden krijgen toch een kans. Wat overblijft is kaf. Dat dient weer tot voeding van de bodem of kan worden verbrand.

De wind blaast het zaad

De wind blaast het zaad schoon. Heel liefdevol. De toch wel “verrotte” zaadjes worden alsnog verwijderd bij deze selectie. Het zegt nog niks over het zaad zelf. Sommige zaaddozen zagen er slecht uit en toch kwam er prachtig zaad uit! Sommige zaaddozen waren klein en toch kwam er goed zaad uit. Sommige zaaddozen waren groot en er kwam slecht zaad uit.

En nu?

Het zaad zal in goede grond gezaaid worden. Ook viel er wat zaad per ongeluk op de stenen. En op plaatsen waar geen voeding is. Dit kan helaas niet groeien. Het zaad wat niet zal kiemen, zal sterven en weer één worden met de grond. De natuur intrigeert me. Het bevat levenslessen voor ons leven.

Vertaling

Hoe ik dit alles zie? En hoe kan ik dit in kunst vertalen? Lastig… Want de natuur vertelt het ons al zo duidelijk. Ik hoef het niet te vertalen in kunst. Onze aarde is kostbaar. Oorzaak en gevolg. Slechte zorg voor insecten, veroorzaakt een beweging in de natuur. Geen zaad zal zich ontwikkelen. Ons gedrag heeft effect op lange termijn.

Bron

In dit verhaal zijn prachtige parallele verhalen te vinden in de bijbel. En ik wil het dieper begrijpen. Er zijn bepaalde principes en natuurwetten die gelden, wat kunnen we daarvan leren? Lessen die ik trek uit dit alles? Wees liefdevol met elke zaaddoos die je tegenkomt, soms gaat dat mis en dat is verdrietig. Laad de wind waaien om het overige kaf te verwijderen. Zorg goed voor je eigen zaaddoos, zorg dat je niet last krijgt van schimmel. Wees vruchtbaar (in goede dingen doen). Niet al het zaad wat je zaait zal opgroeien, hoe verdrietig ook. Noem me een geloofsgekkie. Dat is dan maar zo. Hieronder nog wat teksten uit de bijbel.

Links uit de Basisbijbel

‘De regen en de sneeuw vallen uit de hemel en gaan daar niet naar terug. Maar ze maken de aarde nat en vruchtbaar, zodat er planten gaan groeien. Die planten zorgen voor zaad voor de zaaier en voor brood voor de eter.’
‭‭JESAJA‬ ‭55:10‬ ‭BB‬‬

‘De zaaier loopt huilend te zaaien [ omdat hij dat graan niet zal kunnen eten ]. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan.’
‭‭PSALMEN‬ ‭126:6‬ ‭BB‬‬

‘Hij zei: “Een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Daar werd het vertrapt en de vogels aten het op. Een ander deel viel op rotsgrond. Toen het opkwam, verdroogde het doordat er geen vocht in de grond zat. Een ander deel viel tussen de distels. En de distels kwamen tegelijk met het zaad op en verstikten het. Een ander deel viel in goede grond. Toen dat opgekomen was, leverde het een oogst op die 100 keer zo groot was [ als wat er was gezaaid ].” En Hij riep: “Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren!”’
‭‭LUKAS‬ ‭8:5-8‬ ‭BB‬‬

‘[ Jezus zei: ] “Luister nu. Ik zal jullie uitleggen wat het verhaal van de zaaier betekent. Als je het goede nieuws van het Koninkrijk van God hoort, maar het niet begrijpt, komt de duivel en steelt wat er in je hart was gezaaid. Dat is het zaad dat langs de weg viel. Er zijn ook mensen die het woord [ van God ] horen en het onmiddellijk blij geloven. Dat is het zaad dat op rotsgrond viel. Want het geloof van die mensen heeft geen wortels: hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er problemen en moeilijkheden komen omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Er zijn ook mensen die het woord horen, maar hun geloof wordt verstikt door de zorgen van de wereld en het verlangen naar geld. Er groeit geen vrucht aan hen. Zij zijn het zaad dat in de distels is gezaaid. Het zaad dat in goede aarde is gevallen, zijn de mensen die het woord horen en begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. Bij sommigen 100 keer zo veel, bij sommigen 60 keer zo veel en bij sommigen 30 keer zo veel [ als dat er gezaaid was ].” Jezus vertelde hun nog iets in de vorm van een verhaal. Hij zei: “Je kan het Koninkrijk van God vergelijken met een boer die goed zaad had gezaaid in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Hij zaaide onkruid over het gezaaide graan heen. Daarna ging hij weg. Toen kwam het graan op en er groeiden graankorrels aan. Maar ook het onkruid kwam tevoorschijn. De knechten gingen naar de boer en zeiden tegen hem: ‘U had toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe kan het dan dat er zoveel onkruid staat?’ Hij zei tegen hen: ‘Dat heeft een vijand gedaan.’ De knechten zeiden tegen hem: ‘Wilt u dat we het onkruid eruit trekken?’ Hij zei: ‘Nee, want als jullie het onkruid eruit trekken, trekken jullie misschien per ongeluk ook het graan eruit. Laat het maar samen opgroeien tot de oogst. Bij het oogsten zal ik tegen de maaiers zeggen: ‘Haal eerst het onkruid eruit. Bind het samen tot bossen en verbrand het. Maar breng het graan in mijn schuur.’ “’
‭‭MATTEÜS‬ ‭13:18-30‬ ‭BB‬‬